O nás

Společnost HOLDOS s.r.o. byla založena jen pár měsíců před vypuknutím coronavirové krize a s ní spojeným útlumem ekonomiky - v létě roku 2019. Ačkoliv jsme si provozu během normálního života moc neužili, stále se i v této nelehké době snažíme zlepšovat a rozšiřovat poskytované služby.

Nabízíme služby ve vnitrostátní autobusové dopravě. Jsme schopni zajistit jak pravidelnou, tak i nepravidelnou dopravu. Dvě naše vozidla jsou také plnohodnotně vybavena pro provoz v rámci systému Pražské integrované dopravy a jsme tudíž schopni subdodavatelsky zajistit i tyto výkony.

Všechna vozidla jsou také vybavena bezpečnostními pásy.